Diada de l'Enginyer

Un dia per celebrar l'enginyeria.

Reconeixements i premis

Premi fi de carrera, de fotografia...

Societat i Enginyeria

Un dia per parlar de la societat desde l'enginyeria.

Lleure i diversió

Actuacions i grans esdeveniments

/

PREMI DE PROJECTES FI DE CARRERA "Lluís Roca Garcia"

FITXA D'INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS

SOL·LICITO participar en el PREMI DE PROJECTES DE FI DE CARRERA
instituït pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona. 

(*) Si el projecte és compartit per un grup d'autors, cal identificar-ne tots els membres a continuació:


Signatura del/s sol·licitant/s:

Tarragona, de de 20

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
Avinguda de Roma, 7 43005 Tarragona
Tel. 977 251 877 FAX 977 234 152
a/e: cetit@cetit.org http://www.cetit.es

Imprimir

Vols ser col·laborador?

Més de 400 enginyers esperen el teu missatge Col·labora