Forma part de milers d'enginyers

L'agrupació professional més gran de la provincia.
Col·legiats
Territori
Exercint
Directius

Preus.

Selecciona la millor opció

Estudiant

Gratuït
  • Exempt de pagament de la quota d’inscripció i de 2 quotes.
  • Participar en el premi del projecte final de carrera
  • Assistència als actes, cursos i conferències
  • Omplir l’imprès de inscripció

Professional

Col·legiat
75/semestre
  • Original i fotocòpia del títol o resguard de sol·licitud de títol
  • Fotocopia del DNI
  • 1 fotografia tipus carnet
  • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta del banc/caixa per al cobrament de les quotes col·legials
  • Omplir l’imprès de inscripció

Serveis.

Llistat de serveis per col·legiats

Exercici de la professió

Eines informàtiques, visats, assegurances, previsió social, assessorament tècnic, etc...

Treball

Borsa territorial, gestió de candidats, entrevistes, contacte directe amb empreses, etc...

Formació

Cursos subvencionats, presencials o online, certificacions, etc...

Lloguers

Aparells de mesura, aules, llibres o manuals, etc...

Convenis i col·laboracions

Centenars d'ofertes amb empreses i comerços del territori.

Codi deontologic i observació del territori

Aplicació dels estatus i regulació de la professió en el territori.

iPhone

Integrats en el territori

Donant servei a la provincia de Tarragona

El col·legi constitueix la família professional de l’enginyer, i per tant les seves accions van dirigides a la seva capacitació i innovació, mitjançant formació, borsa de treball, i participació amb altres entitats. Els nostres enginyers estant integrats en l’àmbit de tota la societat, i de totes les activitats, des de la formació i educació, passant per les empreses, fins arribar al disseny i direcció d’obres. I per tant té el deure i la obligació de vetllar per l’excel·lència de la professió, i per l’enaltiment de les nostres comarques.

ENGINYERS TARRAGONA lluita per evitar la recentralització de serveis i és l’únic col·legi professional del Sector Industrial arrelat al territori amb la capacitat de decisió autònoma i lliure, suficient per defensar els interessos de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre i fomentar l’ús dels productes i serveis que es produeixen a les empreses/professionals de la província.