2014

Vuitè degà, Antoni Escarré Paris

Comença en una època plena de canvis tant en l'aspecte formatiu com en l'exercici de la professió, amb un Pla Estratègic per assolir la millora de la qualitat en la professió i d'ésser part activa en el  territori.

2001

Setè degà, Santiago Crivillé Andreu

Comença una reorganització i actualització a fons del Col·legi amb unes millores que permetin afrontar els nous reptes del segle XXI. S'augmenten els serveis i s'implanten les tecnologies de la informació i les comunicacions, i la qualitat en l'organització, amb la qual cosa s'ha potenciat la imatge corporativa en la societat. El 2003 celebrem el 75è aniversari del nostre associacionisme professional. 

1975

Sisè president, Joan Garcia i Marquès

En aquesta etapa el Col·legi adquireix la seva primera seu, inaugurada el 7 d'abril de 1979 a l'avinguda del General Mola, núm. 11 (actual Pau Casals). Són els començaments d'un sentit corporatiu desenvolupat en la part social, la formació tècnica i la preocupació per la defensa professional i les atribucions. El 1995 la nostra demarcació es constitueix en col·legi autònom integrat en el Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya. Els presidents passen a denominar-se degans. L'any 1996 s'inaugura l'actual seu de l'avinguda de Roma, núm. 7, amb unes instal·lacions àmplies i modernes. El nombre de col·legiats creix i les activitats es multipliquen. 

1963

Cinquè president, Joan Roig i Güell

Inicià una tribuna d'opinió dels col·legiats, tant en l'àrea acadèmica com en la de formació especialitzada i revisió constant dels coneixements. El nombre de col·legiats augmenta significativament tenint en compte l'època. 

1961

Quart president, Francisco Hierro Coronil

El Col·legi inaugura un local social llogat i situat a la rambla del Generalísimo, núm. 63 (avui rambla Nova), com a seu de la delegació tarragonina del Col·legi Oficial de Pèrits Industrials de Catalunya i Balears. L'activitat col·legial professional i social comença a crear-se.

1956

Tercer president, Lluís Roca i Garcia

Foren els temps més difícils per a la continuïtat del Col·legi. La voluntat de lluita davant les dificultats va fer que el mateix president oferís el seu domicili com a seu de l'entitat. Es constitueixen els col·legis professionals i s'enceta una nova etapa com a delegació del Col·legi de Pèrits Industrials de Catalunya i Balears.

1948

Segon president, Manuel Sapiña i Costa

S'estructura el funcionament associatiu. Es crea la subdelegació, a la província de Tarragona, de la l'Associació Nacional de Pèrits i Tècnics Industrials d'Espanya. Etapa d'adaptació a uns temps de postguerra amb uns objectius clars de la defensa professional.

1925

Primer president, Ginés Navarro i Navarro

Un grup de pèrits i tècnics industrials presenta la documentació el 8 de gener de 1925 al Govern Civil de Tarragona per formar l'Asociación de Peritos de la Província de Tarragona, que es formalitza amb l'acta fundacional i el reglament. 1927 Queda constituïda l'associació legalment després de la de Barcelona. L'organització de l'associació, la defensa dels drets i la protecció de tots els associats van ser l'objectiu principal d'aquests pioners, que cercaven una funció merament tècnica, d'intercanvi de coneixements i fraternitat. 


El Col·legi en motiu del 75è Aniversari a editat el llibre ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL a les comarques meridionals de Catalunya (1925 ? 2003). L'objectiu d'aquest esforç ha sigut recuperar el passat, els nostres orígens, per fer-ne un llegat i un referent per a futures generacions. 

Els que estiguin interessats en ampliar els coneixements de la nostre història, tenen a la seva disposició el llibre a la biblioteca del Col·legi.