Canvas Logo

Assessoria Tècnica

Assessoria Tècnica

Les funcions de l'Assessoria Tècnica són:

  • Ajuda i assessorament als col·legiats en l'exercici de la seva activitat professional
  • Informació de disposicions legals a aplicar
  • Tràmits necessaris per a la presentació de treballs als diferents estaments de l'Administració
  • Assessoria Tècnica sobre requeriments i modificacions de projectes o certificats de final d'obra
  • Temes relacionats amb les nostres competències i atribucions
  • Suport tècnic a l'Assessoria Jurídica del Col·legi
  • Informació sobre l'assegurança de responsabilitat civil professional

Les consultes a l'Assessoria Tècnica s'atenen a hores convingudes. També podeu fer arribar la vostra consulta a través del següent formulari: