Canvas Logo

Junta de govern del Col·legi

Els membres que formen la junta

Deganat

DEGÀ

Antoni Escarré Paris

DEGÀ
VICE-DEGÀ

Joan Gabriel Talarn Maigí

VICE-DEGÀ TERRES DE L'EBRE
VICE-DEGÀ

Josep M. Pàmies Baldrís

VICE-DEGÀ TARRAGONA
SECRETARIA

Nuria Llosas Pellisé

SECRETARIA
VICESECRETARI

Joan Manel Pouget Alberich

VICESECRETARI
INTERVENTORA

Marta Sara Larroya Siguán

INTERVENTORA
TRESORERA

Maria Eugenia Crivillé Millán

TRESORERA

Vocalies

VOCALIA

Jordi Millán Martínez

VOCALIA
VOCALIA

Laia Guasch Querol

VOCALIA
VOCALIA

Daniel Fàbregas Ribé

VOCALIA
VOCALIA

José Maria Roig Fernández

VOCALIA