Canvas Logo

Junta General Ordinària CETIT

Junta General Ordinària CETIT

Benvolgut company, benvolguda companya,

 Em complau convocar-te a la reunió de Junta General Ordinària del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, que tindrà lloc el proper dia 20 de juny de 2019 a la Sala d’Actes del Col·legi, a l’Avinguda de Roma, 7 de Tarragona i transmès per videoconferència a les instal·lacions del CETIT a les Terres de l’Ebre, carrer Mercaders, 2 de Tortosa, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona, amb el següent,

 

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la Junta General Ordinària anterior.
  2. Informe del Degà.
  3. Informe Tresoreria – Examinar i aprovar, si s’escau, el pressupost del Col·legi i les quotes col·legials per a l’exercici 2019.
  4.  Torn obert de paraules.

 

 Atentament,

 Anton Escarré Paris

Degà

 Tarragona, 4 de juny de 2019