Canvas Logo

L’ICAEN POSA EN VALOR ALS AUDITORS ENERGÈTICS CERTIFICATS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONS PER A LA GESTIÓ ENERGÈTICA EFICIENT

En data 28 de març, s’ha publicat al DOGC la Resolució EMC/763/2019 pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa de cupons a la gestió energètica.

Poden rebre les subvencions les petites i mitjanes empreses privades amb establiment operatiu a Catalunya incloses en els sectors industrials manufacturés. Són despeses subvencionables entre d’altres, els serveis orientats a la reducció dels consums i costos energètics en un establiment concret. Així mateix, la Resolució estableix l’obligatorietat que el proveïdor d’aquests serveis compleixi amb els requisits per exercir l’activitat d’auditor energètic segons l’article 8 del RD 56/2016, però a més cal que disposi d’un certificat dins l’àmbit energètic acreditat per ENAC segons la norma UNE-ISO/IEC 17024:2012.


Tota la informació aqui