Canvas Logo

EL CETIT COL·LABORA AMB L’AJUNTAMENT DE VALLS

Enginyers Tarragona col·labora amb l’Ajuntament de Valls en la Taula de la pobresa energètica, espai de planificació, coordinació, intervencions, anàlisi, debat, recerca d'alternatives i propostes de solucions que garanteixin l'accés al consum energètic de les famílies amb vulnerabilitat. Des d'aquest ens, els ajuntaments treballen de manera conjunta el tema de la pobresa energètica i tenen connexió estreta amb la Taula del Govern de la Generalitat.

L’Ajuntament de Valls va participar al 2n Congrés Català de Pobresa Energètica exposant a la taula Estratègies municipals de suport energètic a l'usuari vulnerable presentant el Projecte de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica que es desenvolupa a Valls.

El Congrés Català de Pobresa energètica és una iniciativa conjunta impulsada per diverses administracions, ens del món local i supramunicipal i entitats socials, ambientals i de la societat civil per crear un front comú que defensi i garanteixi els drets energètics de la ciutadania, sobretot d'aquella que es troba en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social. En aquesta segona edició, el Congrés se centra en les causes que agreugen la problemàtica i en l'estat actual de la defensa dels drets energètics en l'àmbit local i europeu.

La finalitat és disposar d'un espai de trobada, reflexió, debat i diàleg entre els múltiples actors que incideixen en l'atenció a la pobresa energètica a Catalunya. Impulsar el coneixement i el debat expert sobre els aspectes més rellevants per avançar en la recerca de solucions efectives, a curt i mitjà termini. Promoure un nou marc de governança que permeti, gràcies a la col·laboració entre els diversos agents, una millor prevenció i gestió de la vulnerabilitat energètica i social. I finalment, sensibilitzar de la magnitud i la gravetat de la pobresa energètica i de la necessitat de combatre-la activament.

Us adjuntem el vídeo explicatiu del projecte. (Font: Ajuntament de Valls)
https://nuvol.valls.cat/index.php/s/cgZFAeES6jdonnK