Canvas Logo

L’APLICACIÓDEL RIPCI A CATALUNYA

L’APLICACIÓDEL RIPCI A CATALUNYA
7 de novembre de 2018
Sala d’actes Enginyers Industrials Demarcació de Tarragona
Ntra. Sra. del Claustre, s/n , 1r. 43003 Tarragona

PROGRAMA PREVIST

15.50h Inscripció
16.00h Benvinguda
Representant, Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Representant Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (CETIT)
Sr. Pau Gavarró,president del Clúster de Seguretat Contra Incendis

Moderació:Representant, Demarcació de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.
16.30h Aplicació del RIPCI a Catalunya (I). Principals novetats i tràmits
Sr. Esteve Aguilar, cap del Servei d’Automòbils, Metrologia i Producte i antic responsable de Gestió i Control del Sistema de Seguretat Industrial de la Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya

17.00h Aplicació del RIPCI a Catalunya (II). Les inspeccions
Sr. Florenci Hernández, cap del Servei de Seguretat d'Instal·lacions de la Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de CatalunyaSra. Èlia Muns, directora tècnica d’EICON, Entitat Integral de Control, S.L.

Moderació: Representant Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona(CETIT)
17.30h Certificació de productes i sistemes. Noves exigències
-Guiade validaciódocumental contra incendisSr. Elías López, coordinador del Grup de Treball de Certificació i Assajos del CLÚSIC
-Nousequipsisistemesdeprotecciócontraincendis(exemple)
•Sistemesd’extinciódecuines—Sr.SergiAndreu,businessdeveloperd’AIRFIRE
•Controldefumsicalor—Sr.JordiSalellas,projectmanageraSODECA
Col·loqui

18.30h Exemples pràctics de relació amb les normes d’aplicació
-Fabricant
Sr.AlbertNonell,delegatcomercialdeDETNOV
-Empresainstal·ladora
Sr.MarcPérez,capd’enginyeriadePCIdePREFIRE
-Empresamantenidora
Sr.MarianodeLeonardo,CEOisocifundadordeKOSMOSGROUP
Col·loqui

Inscripcions en https://clusterincendis.com/7-11-2018-tarragona-ripci/

19.30h Fi

Documentació i recursos