1. Completar el fomulari de estudiant

Dades personals

Dades de perfil

Dades acadèmiques

2. Descarregar l'arxiu d'alta, i signar

Signa digitalment l'arxiu pdf d'alta per iniciar la col·legiació, els certificats digitals reconeguts són:
1. Dnie
2. FNMT
2. iCat
2. CamerFirma
En cas que no disposi de certificat digital, pot omplir el formulari i portar-lo presencialment al Col·legi

3. Carrega l'arxiu d'alta

Adjunta l'arxiu d'alta completat i signat