Canvas Logo

Preus de visat

ItemFullName IsVariable Base de calcul
1001a Projecte bàsic activitat Llicències Ambientals Annex I 175 €
1002a Projecte bàsic activitat annex II i IV i Espectacles sotmesos a llicència 100 €
1003a Projecte bàsic activitat annex III i Espectacles sotmesos a comunicació 60 €
1004a Projecte bàsic activitat innoques 30 €
2006a Projecte Llicències d'Obres amb valor PEM de entre 600000 i 900000 euros 450 €
2006c Certificat Llicències d'Obres amb valor PEM de entre 600000 i 900000 euros 500 €
2001a Projecte d'obres amb valor PEM menor de 50000 euros 50 €
2001c Certificat d'obres amb valor PEM menor de 50000 euros 100 €
2002a Projecte d'obres amb valor PEM entre 100000 i 300000 euros 150 €
2002c Certificat d'obres amb valor PEM entre 100000 i 300000 euros 200 €
2003a Projecte d'obres amb valor PEM entre 50000 i 100000 euros 90 €
2003c Certificat d'obres amb valor PEM entre 50000 i 100000 euros 140 €
2004a Projecte d'obres d'urbanització, grans instal·lacions, i obres amb PEM major de 900000 euros 0 €
2004c Certificat d'obres d'urbanització, grans instal·lacions, i obres amb PEM major de 900000 euros 0 €
2005a Projecte d'obres amb valor PEM de entre 300000 i 600000 euros 300 €
2005c Certificat d'obres amb valor PEM de entre 300000 i 600000 euros 350 €
3001a Projecte de qualsevol Reglament de Seg. Ind. 65 €
4001b Assumeix de direcció facultativa o activitat 25 €
4001c Certificats finals d'activitats i instal·lacions 25 €
4002c Estudis tecnics i informes 50 €
4003e Peritatges, valoracions, certificats diversos, dictàmens, actes d'aprovació, designacions 25 €
4004c Certificat d'eficiència energètica 20 €
18004a Annexes i modificacions de visats anteriors sense ampliació tramitat pel mateix procediment de visat. 12 €
18004b Annexes i modificacions de visats anteriors sense ampliació tramitat per diferent procediment de visat. 12 €