Canvas Logo

Resultat del cercador

Seguretat i prevenció de riscos - Total (41)

FERNANDO ELGARRISTA BOQUERA

TARRAGONA

Enginyer Tècnic Industrial - Elèctric
ROBERT GERHARD, 5, 5-1

felgarrista@gmail.com

ALFREDO CAÑIZARES JUAREZ

SALOU

Enginyer Tècnic Industrial - Químic
CARRER DE LA TORRASSA, 11, ESCALA C; 4º-C
655534608
alfredocañizares@cetit.org

DANIEL SANCHEZ REDONDO

VALLS

Enginyer Tècnic Industrial - Electrònic
CARRER AVENIR, 36, 1B
977608947
dintec@tinet.org

JOAN RAMIREZ GUASCH

EL VENDRELL

Enginyer Tècnic Industrial - Químic
C/ TARRAGONÉS 7
678560449 977665388
joan@enitecsolar.com

Enginyer especialista en legalitzacions d'activitats i d'instal·lacions i en estalvi energètic. ENITEC SOLAR és una empresa d'enginyeria i d'instal·lacions de serveis integrals. Realitzacions d'auditories energètiques i sistemes de gestió d'estalvi d'energia en empreses.

JAIME LLAURADO DACAL

HOSPITALET DE L'INFANT

Enginyer Tècnic Industrial - Mecànic
C/ ROSALES-EDIF.NEPTUNO, Nº1

jaimellaurado@telefonica.net

XAVIER MILIAN CALL

ULLDECONA

Enginyer Tècnic Industrial - Químic, Enginyer Tècnic Industrial - Química Industrial
C/ADELL, 18
977720799
xaviwemilian@enginyerstarragona.cat

ASSESSORIA TÈCNICA MILIAN . ENGINYERIA. Fem Certificats i serveis de Certificació Energètica d'edificis amb una màxima qualitat a preus molt competitius. Tenim una àmplia experiència i formació específica en CE3X de l'IDAE per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Es realitza Document DPCE de classificació de zones amb risc d'incendi i explosió d'obligat compliment en les instal·lacions elèctriques en els locals amb risc d'incendi i explosió. Es realitzen Projectes elèctrics de baixa tensió . Memòries tècniques i certificats instal·lacions elèctriques CIE , BRIE per altes de subministrament . També serveis de taxació d'immobles, peritatges, dictàmens i estudis tècnics ja sigui per processos judicials, de part o per taxacions contradictòries de l'agència tributària de l'impost de transmissions ITP.

XAVIER VIDAL CERA

SANT CARLES DE LA RAPITA

Enginyer Tècnic Industrial - Elèctric
AVDA. DOCTOR FERRAN, 89, 2
977741506
xavier.eng@enginyerstarragona.cat

JUAN REBULL ANGUERA

MORA LA NOVA

Enginyer Tècnic Industrial - Elèctric
C/ LLEVANT, 1

jrebull@enginyerstarragona.cat

RAFAEL CORNET TORTA

AMPOSTA

Enginyer Tècnic Industrial - Elèctric
C/ SEBASTIÀ JOAN ARBÓ NÚM 76
620891019 77700384
rcornet@cetit.org

NURIA LLOSAS PELLISE

REUS

Enginyer Tècnic Industrial - Químic
C/. MONTEROLS, 32, 2
977345046
tecnic@nqaenginyers.com