Canvas Logo

Pèrits judicials

LListat de pèrits judicials

El perit judicial o perit forense és un professional dotat de coneixements especialitzats i reconeguts, a través dels seus estudis superiors, que subministra informació o opinió fundada als tribunals de justícia sobre els punts litigiosos que són matèria del seu dictamen.

Hi ha dos tipus de perits, els nomenats judicialment i els proposats per una o les dues parts (i després acceptats pel jutge o el fiscal), i tots dos exerceixen la mateixa influència en el judici.

Els pèrits judicials són capaços d'executar, aplicar i utilitzar totes les tècniques i recursos d'una manera científica per a una adequada administració dels requeriments del seu camp laboral (recol·lecció de proves, assegurament, preservació, maneig de la cadena de custòdia necessària per aclarir la veritat, etc.).

Cada any, l'administració públic demana al Cetit un llistat de pèrits col·legiats per a incurrir en els casos de tota la província

Alta en pèrits