Canvas Logo

Jornada sobre BIOCOMBUSTIBLES I LA TECNOLOGIA PER PRODUIR BIODIESEL

Jornada sobre BIOCOMBUSTIBLES I LA TECNOLOGIA PER PRODUIR BIODIESEL

CODI CIRCULAR: 45/12S'ha organitzat una jornada tècnica sobre els biocombustibles i la tecnologia per produir biodiesel amb el REACTOR P100 BATH mitjançant olis a reciclar.

OBJECTIUS: donar una visió tècnica dels biocombustibles així com del biodiesel i la forma d'obtenir-lo. Es pretén que s'adquireixi un bon coneixement sobre els biocombustibles.

PROGRAMA:

 • Introducció.
 • Biocombustibles de 1A i 2a generació.
 • Característiques i avantatges dels biocarburants en particular del biodiesel.
 • Diagrama de flux del mètode bàsic de producció biodiesel.
 • Composició química del biodiesel produït.
 • Balanç de masses.
 • Control de qualitat del biodiesel segons Norma UNE EN 14214:2003
 • Introducció al REACTOR P100 BATH.
 • Descripció dels seus components.
 • Consideracions tècniques i càlculs de dimensionat del reactor.
 • Legislació i normativa vigent aplicable.

CALENDARI:

21 de juny (dijous)a la seu del CETIT, a Tarragona.

26 de juny (dimarts) a les instal·lacions del CETIT, a les Terres de l'Ebre, a Tortosa.

PONENT: Xavier Milian Call, Enginyer Tècnic Industrial col·legiat. Membre del RSC (Royal Cociety of Chemistry) Londres.HORARI: 19 hores