Canvas Logo

[CURS] ESTUDIS I PROJECTES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC PER A L’OBTENCIÓ DE LLICÈNCIES D’ACTIVITAT.

[CURS] ESTUDIS I PROJECTES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC PER A L’OBTENCIÓ DE LLICÈNCIES D’ACTIVITAT.
Codi circular:                  
06/19
Dates:
4 i 11 de juny (dimarts)                  
Horari:

 

 Dimarts 4 de juny, de les 9 a les 18 hores (una hora per dinar, inclòs en el preu del curs). Dimart 11 de juny, de les 9 a les 14 hores

Lloc:
Seu del CETIT, Av. de Roma, 7 de Tarragona
Assistents mínim/màxim:                  
8/25
Durada:                  
12 hores
Professorat:  
Carme Pineda, enginyera tècnica industrial per la UPC, Degree in Chemistry per la Northumbria University i Màster en enginyeria ambiental per la UPC. Especialitzada en acústica.
Objectius:
Ser capaços d’analitzar acústicament un local qualsevol i preparar-lo per un bon aïllament acústic, i amb un bon confort acústic també.                  
Continguts:  
1. Teoria del so i l’aïllament:
1.1. Definició i conceptes.
1.2. Paret simple. Llei de masses. Fenomen de coincidència.
1.3. Paret doble.

2. Normativa de referència:
2.1. CTE-DB-HR (protecció davant del soroll).
2.2. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
2.3. Ordenances municipals reguladores del soroll i les vibracions i els mapes de capacitat acústica.

3. El mesurament de l’aïllament. Mesurament previ, d’on partim?
3.1. Aparells necessaris.
3.2. Mesurament de l’aïllament a soroll aeri: UNE-EN ISO 16283-1, UNE-EN ISO 717-1 i UNE-EN ISO 3382-2.
3.3. Activitats generadores de sorolls:
3.4. Grups.
3.5. Valors límit d'immissió sonora interior i exterior i requisits d'aïllament acústic entre locals.

4. Projectes d’aïllament acústic i de confort acústic.
4.1. Contingut d'un estudi d'impacte acústic.
4.2. Disseny i dimensionat de les mesures correctores. Sostres, parets i terres flotants.
4.3. Materials acústics quins són i com col·locar-los. Proveïdors.
4.4. Ponts acústics.
4.5. Limitadors acústics.

5. Bibliografia de referència.
Destinataris:  
Enginyers i arquitectes que hagin de fer mesures d’aïllament acústic i vulguin aprofundir en els conceptes generals de so i l’aïllament.
Documentació:
Es lliurarà documentació de seguiment.
Instruccions per bonificar
  1. Sol·licita els impresos al CETIT a formacio@enginyerstarragona.cat
  2. Aporta tota la informació 10 dies naturals abans de l'inici del curs.
  3. NOTA IMPORTANT:  les gestions de les bonificacions es porten a terme per mitjà d'una assessoria externa. Aquells que vulguin acollir-se a la bonificació de qualsevol acció formativa, el preu s'incrementarà en un 20 % (que també es podrà bonificar i recuperar).
Bonificacions:
Gestionem els tràmits per tal que puguis beneficiar-te de la bonificació corresponent per formació.
Forma de pagament:
Cobrament a través del seu número de compte, que haurà de facilitar a l’hora de fer la inscripció.
Certificació:
Es lliurarà un certificat d'acreditació i assistència a la finalització de la formació. Aquells que sol·licitin bonificar el cus a través de la Fundació Tripartita para la Formación en el Empleo, també tindran un certificat emès per la FTFE.
Acreditació Professional:
Aquesta formació és competent per acreditar davant del COGITI la teva formació.
Mes informació: http://www.acreditacioncogitidpc.es