Canvas Logo

[Curs] D'ENGINYER DE PRODUCCIÓ

[Curs]  D'ENGINYER DE PRODUCCIÓ
Codi circular: 48/18
Dates: 26 de novembre (dilluns)                  
Horari: De les 9 a les 18 hores (1 hora per dinar. El preu inclou el dinar)                  
Lloc: Seu del CETIT, Av. de Roma, 7 de Tarragona.
Assistents mínim/màxim: 6/25
Durada: 8 hores                  
Professorat: Ricard Nogués Parra. Enginyer Consultor d’Organització i Formador.
Soci Director d’ORGANIZE Enginyers Consultors d’Organització.                   
Objectius: La participació en aquest curs li permetrà capacitar-se com a Enginyer de Producció i disposar dels
coneixements necessaris per desenvolupar amb èxit la gestió de la direcció de la producció del conjunt de
productes, serveis o obres de qualsevol empresa, des d'un punt de vista d'anàlisi de costos, per tal
d'aconseguir els compromisos empresarials previstos, juntament amb l'equip humà tècnic al seu càrrec.
També es desenvolupen els sistemes de gestió per conèixer en profunditat la rendibilitat, la productivitat i
la comprabilitat dels productes, serveis, projectes i obres, per ser competitius davant el seu mercat
objectiu.
El curs es transmet des d'un enfocament pedagògic, de debat i de diàleg, a través de la teoria, el
brainstorming i la resolució de dos casos.
Continguts:  PROGRAMA DEL CURS.

1. CONCEPTES D'EMPRESA.
1.1. DEFINICIÓ.
1.2. ORGANIGRAMA GENERAL.
1.3. LES ÀREES DE L'EMPRESA.
1.4. L'ÀREA DE PRODUCCIÓ.
1.5. ORGANIGRAMA INTERN.

2. L'ENGINYER DE PRODUCCIÓ.
2.1. PERFIL PROFESSIONAL.
2.2. FUNCIONS PRÒPIES DEL LLOC DE TREBALL.

3. GESTIÓ BÀSICA DE LA PRODUCCIÓ.
3.1. MODELS DE GESTIÓ.
3.2. CONCEPTES BÀSICS.
3.3. PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ.
3.4. CONTROL DE LA PRODUCCIÓ.
3.5. EVOLUCIÓ DE L'ACTIVITAT.

4. GESTIÓ ANALÍTICA DE LA PRODUCCIÓ.
4.1. LA PRODUCTIVITAT.
4.2. LA COMPTABILITAT GENERAL.
4.3. LA COMPTABILITAT ANALÍTICA.
      4.3.1. MODEL ANALÍTIC.
      4.3.2. DESENVOLUPAMENT DELS CONCEPTES.
      4.3.3. RÀTIOS DE LA GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ.
      4.3.4. EL QUADRE DE COMANDAMENT.
4.4. COMPROMISOS DE LA DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ.

5. NORMATIVA GENERAL.
5.1. NORMATIVA TÈCNICA.
5.2. NORMATIVA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
5.3. NORMATIVA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT.

6. HABILITATS DIRECTIVES.
6.1. DEFINICIÓ.
6.2. EL LIDERATGE.
6.3. LA COMUNICACIÓ.
6.4. LA NEGOCIACIÓ.

7. ANÀLISI I RESOLUCIÓ DE CASOS. RESUM I CONCLUSIONS                  
Destinataris: Els assistents seran aquells enginyers o tècnics en general, a més d'arquitectes, arquitectes tècnics, etc.
que tenen una necessitat de capacitar-se professionalment com a Enginyers de Producció, per tal d'adquirir
un coneixement especialitzat en l'àmbit de la gestió analítica de la producció: productes, serveis, projectes
i obres, especialment aquells que exerceixen la seva professió com tècnics i volen aprofundir en el
coneixement de la gestió productiva.
El curs és molt adequat també per a aquells tècnics que tinguin funcions de responsabilitat intermitja:
Caps tècnics, Caps d'Obra, Caps de Qualitat, etc. que vulguin promocionar-se i adquirir coneixements de
gestió productiva. També per aquells que formen part de l'empresa (tècnics i no tècnics) i vulguin ampliar
els seus coneixements en matèria de gestió analítica com a millor instrument per controlar la seva
empresa o divisió, des d'un punt de vista de productivitat, comprabilitat, competitivitat i rendibilitat.                  
Documentació: Es lliurarà la documentació de seguiment en format digital, per correu electrònic, uns dies abans de l'inici del curs.
Bonificacions:  
Gestionem els tràmits per tal que puguis beneficiar-te de la bonificació corresponent per formació.
Instruccions per bonificar
  1. Sol·licita els impresos al CETIT a formacio@enginyerstarragona.cat
  2. Aporta tota la informació 10 dies naturals abans de l'inici del curs.
  3. NOTA IMPORTANT: a partir de gener de 2017 les gestions de les bonificacions es porten a terme per mitjà d'una assessoria externa. Aquells que vulguin acollir-se a la bonificació de qualsevol acció formativa, el preu s'incrementarà en un 10-20 % ( que també es podrà bonificar i recuperar).
Forma de pagament: Cobrament a través del seu número de compte, que haurà de facilitar a l’hora de fer la inscripció.
Certificació: Es lliurarà un certificat d'acreditació i assistència a la finalització de la formació. Aquells que sol·licitin bonificar el cus a través de la Fundació Tripartita para la Formación en el Empleo, també tindran un certificat emès per la FTFE.
Acreditació Professional: Aquesta formació és competent per acreditar davant del COGITI la teva formació.
Mes informació: http://www.acreditacioncogitidpc.es
IMPORTANT:La no assistència a l'activitat no suposa la devolució de l'import . Per tal de poder fer el retorn de l' import, cal comunicar la no assistència 72 hores abans al c/e informació@enginyerstarragona.cat