Canvas Logo

[Curs] D'ENGINYER DE COMPRES

[Curs]  D'ENGINYER DE COMPRES
Codi circular: 49/18                  
Dates: 3 de desembre (dilluns)                  
Horari: De les 9 a les 18 hores (1 hora per dinar. El preu inclou el dinar)                    
Lloc: Seu del CETIT, Av. de Roma, 7 de Tarragona.
Assistents mínim/màxim: 6/25                  
Durada: 8 hores                   
Professorat: Ricard Nogués Parra. Enginyer Consultor d’Organització i Formador.
Soci Director d’ORGANIZE Enginyers Consultors d’Organització.                    
Objectius: Aquest curs permetra capacitar-se per tenir la base necessaria per saber entendre els costos empresarial s
i el món de la gestió, per aconseguir comprar professionalment des de la vessant técnica. Negociar,
seleccionar prove'idors, adquirir coneixements legals basics, subcontractar, conéixer les técniques de
compres essencials, analitzar el cost integral d'aprovisionament, planificar, gestionar els estocs, adquirir el
compromís étic, etc. són conceptes que permetran desenvolupar com a enginyers aquesta especialitat
d'un area tan fonamental i estratégica de I'empresa.                  
Continguts:
PROGRAMA DEL CURS.


1. LA COMPRA PROFESSIONAL COM A ESTRATEGIA. DEFINICIÓ DE CONCEPTES.
1.1. L'EMPRESA.
1.2. BREU HISTORIA DE LA GESTIÓ DE COMPRA PROFESSIONAL.
1.3. ANÁLlSI DELS TERMES FONAMENTALS DE COMPRES.

2. L'ENGINYER DE COMPRES.
2.1. PERFIL PROFESSIONAL.
2.2. FUNCIONS PRÓPIES DEL LLOC DE TREBALL.

3. LA NORMATIVA A L'ENTORN DE LA COMPRA I L'APROVISIONAMENT.
3.1. NORMATIVA MERCANTIL.
3.2. NORMATIVA LABORAL.
3.3. NORMATIVA FISCAL.

4. L'ESTRUCTURA ECONÓMICA D'UNA EMPRESA.
4.1. EL BALANc; DE SITUACIÓ.
4.2. EL COMPTE DE RESULTATS.
4.3. ELS COSTOS.
4.4. EL PREU DE VENDA.
4.5. LA RENDIBILlTAT A LA COMPRA.
4.6. LES VENDES DAVANT LES COMPRES.

5. LA GESTIÓ DE LES COMPRES.
5.1. LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA O PRIVADA.
5.2. LA PLANIFICACIÓ.
5.3. EL MERCAT DE LES COMPRES I L'APROVISIONAMENT.
5.4. L'ANÁLlSI TECNICA DELS PRODUCTES I ELS MATERIALS.
5.5. L'ANÁLlSI TECNICA DELS SERVEIS.
5.6. LA SUBCONTRACTACIÓ.
5.7. LA SELECCIÓ DE PROVE"lDORS I SUBCONTRACTISTES.
5.8. LA PETICIÓ D'OFERTES.
5.9. L'AVALUACIÓ DE LES OFERTES.
5.10. L'ELECCIÓ DE LA MILOR OFERTA I LA COMANDA.
5.11. EL SEGUIMENT.
5.12. LA RECEPCIÓ I L'EMMAGATZEMATGE.
5.13. TANCAMENT DE LA COMANDA.
5.14. LA FACTURACIÓ DE COMPRES.

6. LA GESTIÓ DELS MATERIALS.
6.1. EL MAGATZEM.
6.2. L'ANÁLlSI DELS ESTOCS.
6.3. LA LOGíSTICA.
6.4. EL JUST IN TIME.

7. HABILlTATS PERSONALS.

7.1. LA GESTIÓ DEL TEMPS.
7.2. LA RELACIÓ INTERPERSONAL.
7.3. LA NEGOCIACIÓ DEL COMPRADOR.

8. NOVES ESTRATEGIES.

8.1. GLOBAL SOURCING.
8.2. BENCHMARKING.
8.3. LES NOVES TECNOLOGIES                  
Destinataris: Els assistents seran tots aquells enginyers o técnics que volen capacitar-se profesionalment, davant de la
necessitat d'especialitzar-se en la gestió de les compres i aprovisionaments técnics i industrials, bé
perqué ja hi treballen i volen ampliar el coneixement en aquesta matéria, o bé perqué ho veuen com a una
oportunitat d'alternativa professional en els moments actuals i per aquest motiu volen conéixer aquest
sector, essencial per a la millora de la competitivitat de les empreses.
També s'adre9a a totes aquelles persones que formen part de I'estructura d'una empresa (gerents,
administració, comercials, etc.) i volen formar-se o ampliar el coneixement en I'ambit de la gestió de les
compres.                  
Documentació: Es lliurarà la documentació de seguiment en format digital, per correu electrònic, uns dies abans de l'inici del curs.
Instruccions per bonificar
  1. Sol·licita els impresos al CETIT a formacio@enginyerstarragona.cat
  2. Aporta tota la informació 10 dies naturals abans de l'inici del curs.
  3. NOTA IMPORTANT: a partir de gener de 2017 les gestions de les bonificacions es porten a terme per mitjà d'una assessoria externa. Aquells que vulguin acollir-se a la bonificació de qualsevol acció formativa, el preu s'incrementarà en un 10-20 % ( que també es podrà bonificar i recuperar).
Bonificacions: Gestionem els tràmits per tal que puguis beneficiar-te de la bonificació corresponent per formació.
Forma de pagament: Cobrament a través del seu número de compte, que haurà de facilitar a l’hora de fer la inscripció.
Certificació: Es lliurarà un certificat d'acreditació i assistència a la finalització de la formació. Aquells que sol·licitin bonificar el cus a través de la Fundació Tripartita para la Formación en el Empleo, també tindran un certificat emès per la FTFE.
Acreditació Professional: Aquesta formació és competent per acreditar davant del COGITI la teva formació.
Mes informació: http://www.acreditacioncogitidpc.es
IMPORTANT: La no assistència a l'activitat no suposa la devolució de l'import . Per tal de poder fer el retorn de l' import, cal comunicar la no assistència 72 hores abans al c/e informació@enginyerstarragona.cat