Canvas Logo

Jornada tècnica sobre ESQUEMES DE PRINCIPI DINS DE LES INSTAL•LACIONS TÈRMIQUES COM A PART D'UN PROJECTE

Jornada tècnica sobre ESQUEMES DE PRINCIPI DINS DE LES  INSTAL•LACIONS TÈRMIQUES COM A PART D'UN PROJECTE
Codi circular: 47/14
Dates: 23 d'abril (dimecres)
Horari: 19.00 h
Lloc:  A les instal·lacions del CETIT, a les Terres de l'Ebre, carrer Mercaders, 2, entresol, de Tortosa.
Professorat: Lluís J.Duart, Enginyer Tècnic Industrial.
Objectius:

Aquesta conferencia vol iniciar als joves facultatius i als interessats en el tema de les instal·lacions contemplades en el R.I.T.E. a Projectar i veure com s’estructura un projecte d’instal·lacions Tèrmiques, començant per la explicació de les diferents parts en que consta un PROJECTE. 

Entre elles , dins dels apartats dels plànols, els que fan referència a esquemes de principi  i es comentaran en una forma participativa una dotzena d’esquemes de Plànols  de Projecte realitzats  en format DIN A0 .  

Veurem dins de la disciplina tèrmica  els criteris  d’aplicació de les darreres avanços tecnològiques sobre l’aprofitament de la energia en edificis unifamiliars, residencials i institucionals.

El esquema de principi es la màxima expressió del disseny dins de la lògica constructiva d’una instal·lació. 

Continguts:        
Projectes segons norma UNE 157001 .
Infraestructures S.A. (G.I.S.A. ) ,( I.T.E.C ). Informes segons norma  UNE  53135. Parts de un PROJECTE , i parts de : la Memòria , dels Plànols, dels  Amidaments i dels Pressupostos.
Infraestructures S.A. (G.I.S.A. ) ,( I.T.E.C ).Estructura  d’una instal·lació  tèrmica : energies ,   generació  , distribució i emissió , en el moment actual i el immediat futur que ens arriba. 
15 esquemes de principi format A0 d’instal·lacions tèrmiques.
Destinataris:
A tots els professionals de les diferents disciplines en el camp de la construcció que directament o indirectament es troben o es trobaran immersos o relacionats en l’Eficiència Energètica del Edificis.
   
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA