Canvas Logo

L’ICAEN ACABA DE PUBLICAR UN NOU TRÀMIT QUE PERMET INTRODUIR ESMENES EN AQUELLS CERTIFICATS TRAMITATS

L’ICAEN ACABA DE PUBLICAR UN NOU TRÀMIT QUE PERMET INTRODUIR ESMENES EN AQUELLS CERTIFICATS TRAMITATS

A partir del 19 de març de 2019 està operatiu el tràmit d'esmenes per poder fer modificacions dels certificats presentats al registre de certificats d'eficiència energètica de Catalunya.

Aquest procediment s’ha d’utilitzar sempre que s'hagi registrat un certificat, del qual s’hagi pagat la taxa correctament, però s'hagi detectat una equivocació en les dades administratives o tècniques, que en cap cas comporten un canvi de l'import en la taxa.

La sol·licitud s'haurà de realitzar amb signatura digital per validar la identificació del sol·licitant que pot ser el tècnic certificador, el propietari de l’edifici o el representat.

Podeu veure el Tutorial sobre el nou tràmit d'esmena d'un Certificat d'eficiència Energètica