Canvas Logo

Benvinguda del degà

La benvinguda del degà

Benvinguts i benvingudes, en nom de la Junta de Govern, al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, una corporació de dret públic de caràcter professional amb àmbit d'actuació territorial a les comarques de Tarragona.

Us convido a endinsar-vos en la web de la nostra entitat per a conèixer els diferents continguts de les seves pàgines i ser sabedors de les informacions i serveis que facilita, de cara a la tasca del nostre col·lectiu professional obert a la societat.

És un objectiu del Col·legi que la informació i el diàleg siguin fluids, que l'intercanvi ens permeti evolucionar i adaptar-nos a noves ofertes i serveis.

La nostra organització ha de cercar la màxima eficiència, amb l'esperit de millora contínua. Per aquest motiu necessita la participació i col·laboració col·legial, gràcies a la qual avançarem.

Us convido a utilitzar aquesta tecnologia de la informació, que el Col·legi utilitza amb l'esperit d'omplir els possibles buits de comunicació i que serveixi d'eina per donar resposta a les necessitats professionals del col·lectiu.

Gràcies a l'esforç de tots fem realitat aquest propòsit.

Antoni Escarré París
Degà