Canvas Logo

Perfil professional

Crea el teu perfil professional

Perfil Professional

Qué es?

El Perfil professional és un conjunt de capacitats i competències que identifiquen la formació d'una persona per assumir en condicions òptimes les responsabilitats pròpies del desenvolupament de funcions i tasques d'una determinada professió.

El perfil professional és bàsicament un paràgraf on es descriu el recorregut professional i les competències d'un candidat, juntament amb les funcions que aquesta persona pot i vol fer en un futur. Això, encara que sembli bàsic per a moltes persones, per a altres no ho és, i ha un sens fi de candidats amb bona formació i experiència, que moltes vegades són descartades per no tenir perfil professional.

Per a qué es fan servir?

Es tracta d'una eina vital perquè un entrevistador et tingui en compte en un procés de selecció, en ser la presentació d'un candidat davant d'una vacant i la seva adequada redacció en el currículum pot resultar que un ocupador consideri o no a una persona per a un càrrec específic.

Els perfils son lliures i no obligatoris, es pot personalitzar la visibilitat de cada apartat, i per tant el seu abast al públic

Com redactar un Perfil Professional

Desde la web podràs fer servir la nostra plantilla per presentar el teu perfil professional, personalitzant els aspectes bàsics.

El nostre consell és que cal ser clars i concrets, ressaltant els aspectes de la nostra trajectòria que estan relacionats amb l'oferta a la qual ens estem presentant. Pot passar que ens faltin alguns dels requeriments especificats en la recerca però si aquests no són excloents poden ser compensats amb altres aptituds o fortaleses. En el perfil professional ha de reflectir també la forma de ser. no és convenient copiar models encara que poden ser utilitzats com a guia. és una manera de donar-se a conèixer que reflecteix l'actitud de la persona que es presenta. És important destacar les característiques que genuïnament cada persona creu que posseeix i que poden establir una diferència en el moment de la selecció. Per exemple: actiu, proactiu, primmirat, afable, amb sentit l'humor, puntual, autocrític, obert a l'aprenentatge, etc. Aquest perfil professional pot incloure en la carta de presentació. Mitjançant el perfil hem de deixar clar: com som, per què estem capacitats, en quins àmbits podem aplicar-lo i quines funcions podem exercir.

Crear el meu perfil professional