11993

Banc de proves per a màquines elèctriques rotatives amb control commutable manual/automàtic i gestionat per PC, aplicat al laboratori d’electrotècnia de l’ETSE de la Universitat Rovira i Virgili.

AUTOR: Sr. Josep Besora Juanpere

ACCÈSSIT PROJECTE: Control distribuido via red eléctrica. AUTOR: Sr. Xavier Vaque Castilla

21994

Control de motors d’una màquina eina de control numèric (MHCN).

AUTOR: Sr. Jordi Torres Butet

ACCÈSSIT PROJECTE: Control distribuido via red eléctrica. AUTOR: Sr. Xavier Vaque Castilla

31995

Control de velocitat d’un motor asíncrono per microcontrolador 8051 i PC.

AUTOR: Sr. Miguel Angel Garcia González

41996

Disseny del control d’un microsistema de sensors.

AUTORS: Sr. José Luis Garcia Martin i Sr. José Ignacio Garcia Gonzalez

51998

Controlador telefonico de dispositivos electricos.

AUTOR:Sr. Carlos Ferrant Vilaltella

61999

Análisis, diseño y realización de un ondulador monofásico multinivel para sistema autónomos de alimentación solar.

AUTORS: Sr. David Rodriguez Robles i Sr. Jordi Salsench i Benach

ACCÈSSIT PROJECTE: Control Remot (per R.F.) d’una explotació agrícola”.
AUTOR: Sr. Daniel Flores Elias

ACCÈSSIT PROJECTE: Planta de recuperació de dissolvents.
AUTORS: Sr. Jordi Fabregat Sanjuan, Sr. Roger Gil Nuñez, Sr. David Maya Martínez i Sra. Júlia Peiró Álvarez

72000

Estudi de viabilitat de trigeneració en un bloc de vivendes.

AUTOR: Sr. Maurici Gené Capdevila

PROJECTE: Centralización y Control de las Instalaciones Frigorificas de un Hipermercado.
AUTOR: Sr. Juan Luis Hidalgo Pons

ACCÈSSIT PROJECTE: Control de maniobras de arranque de motores de inducción con adquisición y tratamiento de datos.
AUTOR: Sr. Alvaro Extremo Esteban

ACCÈSSIT PROJECTE: Disseny i construcció d’un robot mòbil semiautònom.
AUTOR: Sr. Sergi Plana Farnós

82001

Descompresión de unidadaes de polietileno de baja densidad y alta presión.

AUTORS: Sra. Pilar Hospital Caparrós, Sra. Marta Casares Santiago, Sra. Rosa Andrés Pérez i Sra. Anabel Jiménez Alcalde

ACCÈSSIT PROJECTE: Curso interactivo de calefacción y agua caliente sanitária.
AUTOR: Sr. Jordi Poro Morcillo

92002

Sistema de control y gestión de un aparato surtidor de gasoleos y gasolinas.

AUTOR: Sr. Ruben Mercé Capell.

ACCÈSSIT PROJECTE: Recuperació de Metalls Nobles.
AUTORS: Sra. Cristina Crespín Gómez, Sr. Miquel Joan Pujol Guimerà, Sr. Joan Daniel Subirats Armengol i Sra. Eva M. Zafra Sánchez.

ACCÈSSIT PROJECTE: Calculadora parlant.
AUTOR: Sr. Lorenzo N. Trancón Teijeira

102003

Detecció i Gestió de curtcircuits en una arquitectura “dual Voltage” d’un automòbil amb protocol can.

AUTOR: Sr. David Sanfidel Estor.

ACCÈSSIT PROJECTE: Diseño de un tanque de almacenamiento de ácido acético glacial.
AUTORS: Sra. Marta Larroya Siguán, Sra. Montse Roig Bofarull, Sra. M. Eugènia Crivillé Millán i el Sr. David Infante Vegas

ACCÈSSIT PROJECTE: Automatización y control de una indústria frigorifica con producción de energia solar.
AUTOR: Sr. Jaume Serra Serrahima i Sr. Joaquim Colomé Capera.

112004

Instal·lació i integració d’un sistema de cogeneració amb reutilització d’hidrocarburs residuals.

AUTORS: Sra. Gemma Andreu Magarolas, Sr. Antonio Miralles Vergés, Sr. Joan Motreso Aixalà i Sr. Miguel Vilaró Domingo.

122005

Implementación de un Control de Corriente Máxima PWM con Lazo de Tensión Borroso.

AUTOR: Sr. Gerardo Ramos Córdoba.

PROJECTE: Terminal de almacenamiento de productos tóxicos e inflamables en puerto seco.
AUTORS: Sr. Mario Ortiz Fábregas, Sr. José Diego Cazorla Martín i Sr. Juan José Solé Jiménez

132006

Entorn de monitorització de dades GPS-Rasant.

AUTOR: Sr. José Manuel Díaz Navarro

ACCÈSSIT PROJECTE: Entorn Scada del sistema de selecció i emmagatzemament de la cèl·lula de fabricació flexible.
AUTOR: Sr. Xavier Urgell Calaf.

142007

Automatització de la zona de Tall i càrrega d’una fàbrica de totxanes.

AUTOR: Sr. Xavi Roca Trull.

152008

Cultivador amb cavadores automàtiques.

AUTOR: Sr. Jordi Jové Artigau

162009

-Desert-

AUTOR: Desert.

ACCÈSSIT PROJECTE: Wiimote Hack
AUTORS: Sr Ricardo Bonache Samaniego

ACCÈSSIT PROJECTE: Procés mecanitzat de recollida i neteja de garrofes r.
AUTOR: Sr. Guillem Fortuny Masdeu.

172010

Automatització d'una EDAR amb autòmats VIPA

AUTOR: Sr Josep Rulló Piró

ACCÈSSIT PROJECTE: Climatización de una Residencial de la 3ª edad
AUTORS: Sr Fernando Elgarrista Mera i el Sr José Godoy Lorite

182011

Realización de un Cargador de Batería Solar para Dispositivos Portátiles

AUTOR: Sr Juan Camilo Amortegui Cuevas

ACCÈSSIT PROJECTE: Disseny d'una màquina despedregadora
AUTOR: Sr Aleix Gabarró Turull

192012

Disseny de la cotxera i de les instal•lacions de la nova seu de l’EMT de Tarragona

AUTOR: Sr. Jordi Anglès Jové

202013

Polideportivo Juegos del Mediterráneo 2017

AUTORS: Sr. Clemente Griso Vieiros Sr. Albert Murillo Musté

ACCÈSSIT PROJECTE: Tarima de batería giratòria i llevadissa
AUTOR: Sr. Sergi López Celestino

212014

-Desert-

ACCÈSSIT PROJECTE: Interfície basada en Kinect i Leap Motion per a la interacció home-màquina
AUTOR: Sr. Dídac Coll i Pujals

ACCÈSSIT PROJECTE: Disseny d'una instal·lació elèctrica amb energies renovables per alimentar una zona residencial
AUTOR: Sra. Aida Manetas Alfaro

222015

-Desert-

ACCÈSSIT PROJECTE: Disseny d'una màquina automàtica per a la fabricació de peces de precisió d'injectors dièsel.
AUTOR: Sr. Eloi Alcaide Alfonso

ACCÈSSIT PROJECTE: Complejo de pistas de pádel
AUTOR: Sr. Raúl Alamillo Jordá

232016

Cálculo y diseño del sistema eléctrico de un complejo industrial.

AUTORS: Sr. Francisco Puebla Vigo i Sr. Marcos Torroba Moreno

232016

Sistemas de climatización bajo impacto ambiental para invernaderos.

AUTOR: Sr. Álvaro Rodríguez Almaraz

242017

-Desert-

ACCÈSSIT PROJECTE: Disseny d'un tanc d'Airsoft.
AUTOR: Sr. Antonio mejias García

ACCÈSSIT PROJECTE: Diseño del proceso productivo de piezas de revolución para electro-válvulas en Industrias Teixidó
AUTOR: Sr. Albert Teixidó Bonet