Canvas Logo

Curs BONIFICAT sobre la NORMATIVA D’ELABORACIÓ DE PROJECTES D’INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIÓ (ICT)

Curs BONIFICAT sobre la NORMATIVA D’ELABORACIÓ DE PROJECTES D’INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIÓ (ICT)

Codi circular:   101/13
Dates:  del 26 al 28 de novembre (de dimarts a dijous)
Horari:  de les 18.30 a les 21.30 hores
Assistents mínim/màxim: 6/ 25
Durada:  15 hores, (9 teòriques i 6 de pràctiques)
Professorat:

Mariano Duart March, Enginyer Tècnic Industrial i ET de Telecomunicació, Catedràtic d’Ensenyament Secundari, Postgrau en Instal·lacions en Edificis, amb àmplia experiència com a formador en la matèria a impartir.


Santiago Crivillé
Andreu, Enginyer Tècnic Industrial i Catedràtic d’Ensenyament Secundari


Javier Florian, Enginyer Tècnic Industrial, Tècnic empresa ALCA

Objectius:

Aquest curs teòric-pràctic està enfocat amb l'objectiu de sensibilització de l’A.F.

Es donarà a conèixer la normativa per l’elaboració de projectes d’ICT i s’aplicarà en un exemple de projecte

Continguts:

-         Introducció dels efectes de l’AF

 • Bandes de freqüències
 • Adaptació d’impedàncies. ROE. Exemples dels seus efectes: Tub de Kund (Longitud d’ona)
 • Mesures i càlculs de les instal·lacions en dB
 • Característiques antenes, terrestres i SAT.

-         Normativa vigent sobre projectes d’ICT. Normativa complementària

 • Normativa derogada
 • Normativa en vigor
 • Normativa complementària

-         Procediment administratiu

-         Punts de control i check-list per part del Col·legi, segons la normativa

-         Projecte tipus

 • Fitxes resum Annex III
 • Fitxes de càlcul STDP+TBA
 • Model de memòria
 • Projecte exemple

-        Presentació de productes de l’empresa ALCAD 

Destinataris:

a enginyers projectistes de les especialitats elèctrica i electrònica i a tècnics de l’administració

Documentació: Es lliurarà documentació de seguiment.
Instruccions
per bonificar:
Consultar les instruccions fent clic
Bonificació 100 % (es recupera el 100 % de l'import del curs a través dels pagaments a la SS, que es descompta del TCs)
Forma de pagament: Transferència bancària o ingrés en efectiu al número de compte 0081.0088.19.0001081810 de Banc de Sabadell (cal indicar al document justificatiu de pagament el nom de la persona assistent i el nom de l’activitat). En efectiu o cobrament a través del seu número de compte, que haurà de facilitar a l’hora de fer la inscripció.
 Homologació

S’està tramitant l’homologació del curs pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Certificació: Es lliurarà un certificat d'acreditació i assistència a la finalització de la formació. Aquells que sol·licitin bonificar el cus a través de la Fundació Tripartita para la Formación en el Empleo, també tindran un certificat emès per la FTFE.
Acreditació Professional: Aquesta formació és competent per acreditar davant del COGITI la teva formació.
Mes informació: http://www.acreditacioncogitidpc.es