Canvas Logo

NOVETATS DE LA NOVA WEB

FRONTOFFICE

http://test.enginyerstarragona.cat

Més de 100 novetats respecte al web anterior.

 1. Home
  1. Redisseny responsive i modern
  2. Cerca avançada
  3. Serveis diferenciats per sector
  4. Àrees diferenciades
   1. Transparència
    1. Àrea diferenciada amb Estats financers, junta de govern, memòries….
   2. Diada
    1. Àrea diferenciada amb premis, imatges i col·laboradors, historia
   3. Cevisat
  5. Gran Slider per notificacions importants
  6. Multidioma traduït dinàmicament cada contingut,(català, castellà I angles) amb indicació a la url per SEO
  7. Empresa
   1. Publicació simplificada amb requeriments personalitzats
   2. Publicació a proempleoingenieros
   3. Gestió d’inscripcions i Cv
   4. Gestió de dades de la empresa en àrea privada
   5. Opcions per defecte de les sol·licituds de visat
   6. Gestor de clients amb indicació de visats realitzats
   7. Checklists, millores en la creació i visualització
  8. Candidats
   1. Inscripció a oferta en la mateixa web
   2. Creació de perfil públic per part del candidat
   3. Gestió dinàmica del cv
   4. Visualització de l’estat d’una inscripció
   5. Alertes en ofertes
  9. Legislació i normativa
   1. Categorització per família o per àmbit
   2. Indicació de vigència
   3. Subscripció a alertes i novetats
   4. Cercador avançat
  10. Manuals,Guions,etc..
   1. Cercador avançat
  11. Ajuda, manuals de com s’utilitza el web
  12. Visats
   1. Visat presencial i telemàtic millorat amb un sol formulari
   2. Històric de visats
    1. Cerca per client, empresa o contingut del pdf
    2. Visualització en mapa de les obres realitzades
  13. Generador d’ofertes
   1. Sistema millorat de creació personalitzat de fulls d’encàrrec
  14. Utilitats
   1. Repositori de Normes UNE
   2. Fitxes de vehicle, millorat
   3. Despatx virtual
   4. Tutorials
   5. ProObras i ProActas
 2. Formació
  1. Inscripcions simplificades
  2. Indicació de cursos tècnics i d'oci
  3. Gestió de cursos en àrea privada
  4. Descarrega de diploma signat digitalment
  5. Visió de cursos programats
  6. Subscripció a cursos per rebre events de realització o cancel·lació
  7. Descàrrega de factura
  8. Millores en enquestes
  9. Descàrrega de documentació i visualització de vídeos en àrea privada
  10. Gestió d’equips i familiars en inscripció
  11. Codis promocionals per a descomptes
 3. Col·legiació
  1. Nou sistema d’Alta Online i signatura digital
  2. Informació d’estat en àrea privada
  3. Alta d’estudiant telemàtica amb rol

    

 4. Borsa de Treball
  1. General
   1. Utilització del motor ProEmpleoIngenieros
 5. Convenis
  1. Integració amb àrea privada
  2. Informació detallada amb Mapa d’ubicació
 6. Documentació
  1. Llibres Tècnics
   1. Possibilitat de reservar llibre online
   2. Caràtula escanejada del llibre amb informació
   3. Cercador avançat
 7. Queixes i reclamacions
  1. Sistema online i alertes per email
 8. Equips I aparells
  1. Informació detallada I actualitzada
  2. Descarrega de certificat de validació
  3. Reserva online
  4. Proposta de nou aparell online
  5. Situació del equip en mapa
  6. Codis promocionals per a descomptes
 9. Espais i aules
  1. Informació detallada amb mapa i fotografies
  2. Reserva online
  3. Reserva d’aula virtual
  4. Codis promocionals per a descomptes

    

 10. Botiga
  1. Compra online de merchandising Enginyers Tarragona
 11. Marca personal
  1. Segell de l’enginyer
  2. Perfil professional
  3. Email Enginyers Tarragona
 12. Cercador professional
  1. Agrupació per família
  2. Llistat o informació en Mapa de situació dels col·legiats
  3. Informació detallada del col·legiat amb Mapa
  4. Registre i estadística en àrea privada
  5. Contacte directe amb formulari online
  6. Llistat de professionals similars quan s’ha trobat un
 13. Verificador professional
  1. Nou servei per a la societat per verificar l’autenticitat d’un col·legiat
 14. Pèrits judicials
  1. Nou formulari més senzill
 15. Àrea privada
  1. Gestió de la home personalitzant els continguts per a cada usuari
  2. Indicació de tràmits pendents i alertes de calendari
  3. Xat directe amb personal del Cetit per consultes
  4. Gestió de dades personals, professionals, cv, passwords, rgpd
  5. Documentació que ha penjat al web, titulacions, formularis d’alta
  6. Col·laboradors i familiars, creació d’un equip per inscripcions a cursos
  7. Empreses, gestió de la empresa o SLP
  8. Currículum vitae, gestió del seu vc dinamicament
  9. Desenvolupament professional
   1. Sol·licitud d’Arc Online
   2. Gestió de dades de la seguretat social
   3. Comunicats intercol·legials
   4. Renúncies
   5. Autoritzacions
   6. DPC
   7. Sancions
 16. Cevisat
  1. Simplificació de serveis en 6 famílies
   1. Visats, Documentació, Generador d’ofertes, Utilitats, Cercador professional i Ajuda

 


Documentació i recursos