Canvas Logo

Col·laboracions

Convenis i col·laboracions

ENGINYERS TARRAGONA COL·LABORA SENSE ÀNIM DE LUCRE EN 50AUDITORIES ENERGÈTIQUES A 25 FAMÍLIES DE REUS I 25 FAMÍLIES DE TARRAGONA

A Reus i Tarragona, durant els darrers mesos de l'any 2015 i els primers mesos de l'any 2016, enginyers de les comissions Tècniques del CETIT i tècnics de l’Ajuntament, acompanyats per una integradora social, han realitzat visites als 25 habitatges preseleccionats, segons els criteris tècnics i socials establerts pels grups de treball de la Taula de Pobresa Energètica de Tarragona i Reus, per tal de realitzar auditories bàsiques.

Les famílies preseleccionades de Reus i Tarragona reben la inspecció dels membres de la comissió tècnica de pobresa energètica amb l'objectiu d'analitzar la situació actual de l'habitatge i planificar accions per millorar l’eficiència energètica.

Els ajuntaments de Tarragona i Reus i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (CETIT) van signar l'octubre del 2015 un conveni de col·laboració per a la realització d'aquestes auditories energètiques en habitatges de persones en situació de vulnerabilitat econòmica sense cap benefici econòmic per part dels ENGINYERS de les comissions tècniques del CETIT

Un acord que s’emmarca en les línies de treball establertes en la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus constituïda l’estiu de l’any passat i que té com a objectiu principal garantir l’accés al consum energètic de les persones amb insuficiència de recursos.

Amb aquestes auditories es detecta l’ús que les persones usuàries fan de l’energia i l’estat dels habitatges i els tècnics proposen mesures d’estalvi energètic i millora de l’eficiència energètica. Després, s'executen les mesures proposades com ara formació per a canvis d’hàbits i ús, millores en tancaments i aïllaments, canvis de lluminàries, etc.

L’objectiu que es vol aconseguir és “sensibilitzar el conjunt de la població sobre la conveniència d'efectuar un ús eficient i sostenible de l'energia, cosa que pot afavorir la ciutadania tant des d'un punt de vista de la millora de l'entorn com de l'estalvi econòmic”.

  • Tarragona
  • Reus
  • El vendrell