Canvas Logo

Assegurances

Responsabilitat civil

L’assegurança és per enginyers tècnics industrials col·legiats

Resum de condicions:

 • Sense franquícia
 • Àmbit geogràfic: Mundial Excepte Usa i Canadà.
 • Àmbit temporal: Reclamacions durant la vigència de la pòlissa amb retroactivitat il·limitada.
 • Els treballs professionals realitzats per l’enginyer assegurat a partir de l’1 de Gener de 2011 que precisin i/o se presentin mitjançant algun tipus de suport documental (projecte, informe, certificació i/o similar), requeriran per la cobertura de l’assegurança, que aquests treballs disposin del visat i/o del registre i/o verificació tècnica documental professional del Col·legi prenedor de l’assegurança
 • Cobertura per a persones físiques i persones jurídiques unipersonals així com societats professionals conforme a la Llei 2/2007 de 15 de març, societats mono disciplinares, i societats multidisciplinaris, en els terminis indicats en la pòlissa.
 • Cobertures incloses: Responsabilitat Civil Professional, Responsabilitat Civil Explotació, Responsabilitat Civil accidentes de treball, Responsabilitat Civil Project Management, Defensa Penal en Actuacions Professionals, defensa jurídica y fiances etc.
 • Empreses asseguradores:
  MAPFRE EMPRESAS
  Zurich

Capitals assegurats:

3.500.000€
4.500.000€