Canvas Logo

Cesva - FP-120

FP.120.06

Descripció

'AP600 és un conjunt format per un generador de soroll Rosa i Blanc i un amplificador de potència. L'AP600 ha estat especialment dissenyat per generar el senyal a reproduir pel BP012.
Gràcies a la seva sortida de soroll intern i a la seva entrada de soroll extern, l'AP600 pot ser utilitzat com a generador de soroll + amplificador, sols com a generador de soroll o sols com a amplificador. A més a més, permet incloure entre el generador de soroll i l'amplificador equips suplementaris pel tractament del senyal com equalitzadors o compressors.
L'AP600 disposa de protecció anticlip i tèrmica.
El sistema de refrigeració per aire forçat de l'AP600 està controlat per un microprocessador que apaga el ventilador durant un minut després de parar la reproducció del senyal. Això és ideal per a la mesura de sorolls de fons o la mesura de temps de reverberació en ambients poc sorollosos.
L'AP600 pot ser operat directament des del teclat de que disposa o controlat per un ordinador a través del software subministrat. Aquesta comunicació amb l'ordinador pot ser via cable o sense fils (wireless).
El BP012 és un conjunt de 12 altaveus muntats en un bafle dodecaèdric que assegura una emissió omnidireccional del soroll reproduit. Això permet emetre per igual en totes les direccions de l'espai, complint els requisits de directivitat establerts en les normatives ISO 140 i ISO 3382.
EL BP012 accepta una potència de 600 W RMS, amb la qual és capaç de desenvolupar 123 dB de potencia en les bandes de terç d'octava de 100 a 5000 Hz. L'Altaveu està dissenyat per proporcionar la màxima potència durant més d'una hora.
Per aconseguir un maneig còmode del BP012, aquest disposa de 5 límits de goma per suport en el sòl, una volandera per l'anclatge aèri i dues ases pel transport. El BP012 està internament reforçat amb un bastidor d'alumini que li proporciona robustesa i permet adaptar-lo al trípode TR012.
El BP012 es subministra amb el cable de connexió a l'amplificador CN012 i la caixa de transport (flightcase) FL012.


Accessoris inclosos

CN2US Cable USB per a la comunicació del AP600 amb un ordinador
SF600 Programari pel control remot del AP600
FL012 Caixa de transport en format rack per a traslladar el BP012. El FL012 ha estat disenyat com un trolley per facilitar la seva mobilitat
CN012 Cable d'altaveu de 10 m de longitud amb connector Speakon de 4 pins en l'extrem connectat al BP012. El connector de l'extrem del amplificador és també Speakon de 4 pins. Opcionalment es poden subministrar cables de longitud i connectors (XLR, Jack, banana, obert) diferents a l'estàndard.
Accessoris opcionals
BT001 Dispositiu Bluetooth (instrument) per a comunicacions inalàmbriques amb el PC
BT002 Dispositiu Bluetooth (PC) per a comunicacions inalàmbriques amb el PC
BT010 Antena de bluetooth per a aconseguir un abast de 100 metres
TR012 Trípode pel suport de la BP012, permet situar-la a diferents alçades: des de 1,0 m fins a 2,5 m
TR014 Trípode per al model BP012 amb rodes. Inclou accessori per a la mesura en façanes AT002.
AT002 Accessori per a mesures en façanes per a TR012 i TR014.