Canvas Logo

Verificador col·legial

× Info!
Els treballs professionals realitzats per assegurat a partir del 01.01.2011 que necessitin i / o es presentin mitjançant algun tipus de suport documental (projecte, informe, certificació en general i / o similar), requeriran per a la cobertura de l'assegurança, que aquests treballs disposin del visat i / o del registre i / o verificació tècnica documental professional del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona

Per nom i cognoms


Per número de col·legiat