Canvas Logo

[CURS PRÀCTIC] CÀLCUL D'UNA ESTRUCTURA DE NAU INDUSTRIAL

[CURS PRÀCTIC] CÀLCUL D'UNA ESTRUCTURA DE NAU INDUSTRIAL

Activitat Per a la teva empresa!

Organitza aquesta acció formativa a mida a la teva empresa! Contacta'ns aquí
Dirigit a:Enginyers, arquitectes i arquitectes tècnics amb nivell bàsic d’estructures que volen iniciar a fer petits càlculs
d’estructures en els projectes tècnics. Preferiblement hagin realitzat el curs de CÀLCULS D’ESTRUCTURES.
Dates:1 i 2 d'octubre de 2019
Horari:De les 9 a a les 14.00 hores
Assistents:6/25
Durada:10 hores
Programació:

Dia 1 d'octubre

- Descens de càrregues segons el CTE DB-SE: seguretat estructural i CTE DB SE-AE: accions a l’edificació, per tal d’aprendre a
realitzar un correcte descens de càrregues en nau industrial.
- Biguetes autoportants: càlcul a mà de sostre unidireccional segons EHE-08 per a corretges en coberta.
- S'entregaran fulles de càlcul d’ajuda a l’alumnat.

Dia 2 d'octubre

- Càlcul de biga i pilar d’acer. Explicació del contingut del CTE DB SE-A Acer, per a calcular petit altell de perfils metàl·lics.
- Calcul de fonamentació aïllada superficial.
- S’entregaran fulles de càlcul d’ajuda a l’alumnat.

Destinataris:Enginyers, arquitectes i arquitectes tècnics amb nivell bàsic d’estructures que volen iniciar a fer petits càlculs
d’estructures en els projectes tècnics. Preferiblement hagin realitzat el curs de CÀLCULS D’ESTRUCTURES.
Objectius:  

Hi ha projectes senzills -com, per exemple, el de naus industrials,
que amb una mica d’aprenentatge el tècnic pot aprendre a realitzar. Per aquesta raó, s’ha organitzat un curs pràctic de càlculs, en el
que l’alumne anirà realitzant el procés de càlcul amb l’ajuda del professor i eines informàtiques d’aplicació, tant per l’estructura, com
pels fonaments.

El curs es desenvoluparà en els següents apartats:
- Coberta amb corretges de biguetes autoportants.
- Càrregues a donar a les empreses de prefabricats.
- Càlcul d'un altell d'estructura metàl·lica.
- Càlcul de la fonamentació.

Documentació:La documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 i 48 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Bonificacions: Gestionem els tràmits per tal que puguis beneficiar-te de la bonificació corresponent per formació.

Instruccions per bonificar:

 

1.Sol·licita els impresos al CETIT a formacio@enginyerstarragona.cat

2.Aporta tota la informació 10 dies naturals abans de l'inici del curs.

 3.Nota important:  les gestions de les bonificacions es porten a terme per mitjà d'una assessoria externa. Aquells que vulguin acollir-se a la bonificació de qualsevol acció formativa, el preu s'incrementarà en un 10-20 % (que també es podrà bonificar i recuperar)

Forma de pagament:Cobrarem a través del seu número de compte, que haurà de facilitar a l'hora de fer la inscripció.
Certificació:Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma.

Ponents

  1. GEMMA MUÑOZGemma Muñoz Soria, arquitecte i arquitecte tècnic. Màster en rehabilitació i restauració, tecnologia de l’arquitectura a l’ETSAB – UPC. Professora i coordinadora del màster MGIC estructures de La Salle - Ramon Llull, professora del departament de Tecnologia de la universitat ETSAB-UPC. Assessora d’estructures al departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i arquitecte col·laboradora del CAATEEB. Actualment és sòcia fundadora d’ARGAMASSA, un despatx especialitzat en estructures.