Canvas Logo

[Curs] MANTENIMENT LEGAL D'INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

[Curs] MANTENIMENT LEGAL D'INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

Activitat Per a la teva empresa!

Organitza aquesta acció formativa a mida a la teva empresa! Contacta'ns aquí
Codi circular:                  
1/19
Dates:  
22 i 23 de maig (dimecres i dijous)
Horari:                  
De les 9.00 a les 18.00 hores (1 hora per dinar. El preu inclou el dinar dels dos dies de curs)
Lloc:
Seu del CETIT, Av. de Roma, 7 de Tarragona 
Assistents mínim/màxim:                  
8/25
Durada:                  
16 hores lectives
Professorat:
CRISTOBAL TRABALON CARRICONDO Enginyer industrial (UPC), Enginyer tècnic industrial en electricitat i en mecànica (UPC). Llicenciat en dret (UOC). Àrbitre per Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC). Ha estat cap de manteniment durant vint anys, actualment es responsable d'enginyeria i manteniment legal a TMB. Autor de diversos llibres d'enginyeria, manteniment i construcció legal. Professor en diversos postgraus d'UPC.
Objectius:
El curs es proposa per conèixer els tres aspectes mes importants del manteniment de qualssevol instal·lació des de el punt de vista de compliment reglamentari: els continguts mínims dels plans de manteniment des pel que fa a operacions, periodicitats d’intervencions; les inspeccions i verificacions periòdiques i els aspectes essencials de legalització d’instal·lacions. Però a més una adequada Gestió de Manteniment contempla d’altres aspectes que tenen relació amb la legislació vigent i que tenen una relació amb els tècnics i caps de manteniment : es tracta de la responsabilitat administrativa, civil, professional, i penal en què poden incórrer els caps de Manteniment, com a conseqüència de les seves decisions; de la redacció i interpretació dels contractes de manteniment; i també de la P.R.L. (Prevenció de Riscos Laborals) pel que fa a la responsabilitat que els afecta.

Enquadrat en aspectes pràctics i d'aplicació a casos reals, es plantejaran i debatran possibles situacions, a les quals pot enfrontar un responsable de Manteniment, posant un especial èmfasi en la prevenció del dany.
Continguts:  
 1. Introducció a l’àmbit normatiu. Especial èmfasi amb les disposicions europees. Marcatge CE i directives de serveis
 2. Responsabilitats dels gestors de manteniment
  • Agents de la seguretat industrial: rols, i responsabilitats
  • Responsabilitat civil, responsabilitat per culpa, responsabilitat objectiva per risc, responsabilitat professional, responsabilitat penal.
  • Possibles delictes relacionats amb la gestió de manteniment
 3. Contractes de Manteniment
  • Teoria dels contractes.
  • Preparació de contractes de Manteniment:
  • Norma UNE 13.269.
  • Interpretació objectiva dels contractes.
  • Responsabilitat per incompliment dels contractes.
 4. Aproximació a la Prevenció riscos laborals en relació al manteniment
  • La Seguretat i Salut en els treballs de Manteniment.
  • Coordinació d'activitats empresarials
  • Subcontractació de treballs de Manteniment.
  • Cessió prohibida de treballadors
 5. Operacions i periodicitats del manteniment reglamentari
 6. Inspeccions i verificacions periòdiques obligatòries
 7. Gestió documental
 8. Casos pràctics

Àmbit material : Visio sintetitzada i centrada al manteniment de : • Aparells elevadors.• Ponts grua, carretons elevadors.• Altres màquines: portes giratòries, escales mecàniques, etc • al·lacions de Gas. • Instal·lacions elèctriques d'Alta i Baixa Tensió • Protecció contra incendis (NOU REGLAMENT). • Instal·lacions amb risc de legionel·la. • Codi Tècnic de l'edificació. • Legislació del soroll. • Medi ambient. • Instal·lacions Tèrmiques edificis. • Equips a Pressió. • Instal·lacions frigorífiques.• Emmagatzematge de Productes Químics (NOU REGLAMENT). • Instal·lacions petrolíferes a ús propi. • Responsabilitats i operacions de Manteniment Preventiu legal.

Destinataris:
A enginyers i tècnics que prenen decisions en Manteniment, no nomes responsables sinó qualsevol tècnic que actuï a l’àmbit de gestió de manteniment. Per la seva ampli i detallat contingut resulta també d'aplicació per a: responsables de P.R.L., gestors de riscos, responsables de F.M. (Facility Management), responsables de planta, de processos, de producció, o de Recursos Humans, tècnics d’Enginyeria, Construcció, i Instal·lacions, no tan sols en àmbits industrialitzats, sinó també (i específicament) en entorns d'infraestructures i d'edificis. Tot i que el temari es enfocament i desenvolupi des d'una visió jurídica, no cal que els assistents aportin cap coneixement previ de dret.
Documentació:
Es lliurarà documentació de seguiment.
Instruccions per bonificar
 1. Sol·licita els impresos al CETIT a formacio@enginyerstarragona.cat
 2. Aporta tota la informació 10 dies naturals abans de l'inici del curs.
 3. NOTA IMPORTANT:  les bonificacions es porten a terme per mitjà d'una assessoria externa. Aquells que vulguin acollir-se a la bonificació de qualsevol acció formativa, el preu s'incrementarà en un 20 % ( que també es podrà bonificar i recuperar).
Bonificacions:                
Gestionem els tràmits per tal que puguis beneficiar-te de la bonificació corresponent per formació.
Forma de pagament:
Cobrament a través del seu número de compte, que haurà de facilitar a l’hora de fer la inscripció.
Certificació:                  
Es lliurarà un certificat d'acreditació i assistència a la finalització de la formació. Aquells que sol·licitin bonificar el cus a través de la Fundació Tripartita para la Formación en el Empleo, també tindran un certificat emès per la FTFE.
Acreditació Professional:
Aquesta formació és competent per acreditar davant del COGITI la teva formació.
Mes informació: http://www.acreditacioncogitidpc.es

Ponents

 1. Sr. Cristobal TrobalónCRISTOBAL TRABALON CARRICONDO Enginyer industrial (UPC), Enginyer tècnic industrial en electricitat i en mecànica (UPC). Llicenciat en dret (UOC). Àrbitre per Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC). Ha estat cap de manteniment durant vint anys, actualment es responsable d'enginyeria i manteniment legal a TMB. Autor de diversos llibres d'enginyeria, manteniment i construcció legal. Professor en diversos postgraus d'UPC.

Documentació i recursos